OctaFX | OctaFX Forex Broker
เข้าสู่ระบบ
เปิดบัญชี
Imran59b
Pakistan
อันดับโดยรวม
2680
กลับไปยังการแข่งขัน

สถิติส่ว
นบุคคล

Supercharged 2 การแข่งขันสำหรับบัญชีจริง
กลับไปยังการแข่งขัน
 • 2272
  อันดับประเภท กำไร
 • 1728
  อันดับประเภท สัดส่วนกำไร
 • 144
  อันดับประเภท ปริมาณการเทรด
 • 1.05
  อัตรากำไรสุทธิต่อขาดทุนสุทธิ
 • 2.75
  33
  กำไร
  12
  ขาดทุน
 • 0.32
  11
  ซื้อ
  34
  ขาย
  • EURUSD
   17
  • USDJPY
   13
  • USDCAD
   5
  • Other
   10
 • -7.54%
  ได้
กำไร
การจัดอันดับ
ชื่อย่อ
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้

รีวิวการเทรด

ยอดรวมการเทรด
45
การเทรดที่สำเร็จ
33 (73%)
การเทรดที่ขาดทุน
12 (27%)
การเทรดที่เปิด
0
การเทรดที่ปิด
45
Pips โดยรวม
-19.5
อัตราการซื้อ/ขาย
11 (24%) / 34 (76%)
สำเร็จโดยเฉลี่ย
3.7 pips
ขาดทุนโดยเฉลี่ย
-11.8 pips
ผลการเทรดโดยเฉลี่ย
-0.4 pips
ระยะเวลาเทรดโดยเฉลี่ย
2h 11m 44s
กำไรสูงสุด (Pips)
13.4
ขาดทุนสูงสุด (Pips)
-32.1
Start livechat