OctaFX | OctaFX Forex Broker
เข้าสู่ระบบ
เปิดบัญชี
FiFaForex
Indonesia
อันดับโดยรวม
5
กลับไปยังการแข่งขัน

สถิติส่ว
นบุคคล

Supercharged 2 การแข่งขันสำหรับบัญชีจริง
กลับไปยังการแข่งขัน
 • 5
  อันดับประเภท กำไร
 • 334
  อันดับประเภท สัดส่วนกำไร
 • 172
  อันดับประเภท ปริมาณการเทรด
 • 5.41
  อัตรากำไรสุทธิต่อขาดทุนสุทธิ
 • 3.68
  217
  กำไร
  59
  ขาดทุน
 • 0.76
  119
  ซื้อ
  157
  ขาย
  • EURUSD
   122
  • GBPUSD
   102
  • USDCAD
   27
  • Other
   25
 • + 42309.81%
  ได้
กำไร
การจัดอันดับ
ชื่อย่อ
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้

รีวิวการเทรด

ยอดรวมการเทรด
276
การเทรดที่สำเร็จ
217 (79%)
การเทรดที่ขาดทุน
59 (21%)
การเทรดที่เปิด
2
การเทรดที่ปิด
274
Pips โดยรวม
5425
อัตราการซื้อ/ขาย
119 (43%) / 157 (57%)
สำเร็จโดยเฉลี่ย
33.6 pips
ขาดทุนโดยเฉลี่ย
-30.6 pips
ผลการเทรดโดยเฉลี่ย
19.7 pips
ระยะเวลาเทรดโดยเฉลี่ย
0h 40m 51s
กำไรสูงสุด (Pips)
282
ขาดทุนสูงสุด (Pips)
-164.1
Start livechat