OctaFX | OctaFX Forex Broker
เข้าสู่ระบบ
เปิดบัญชี
FiFaForex
Indonesia
 • 1892
 • 65.7
อันดับโดยรวม
19
กลับไปยังการแข่งขัน

สถิติส่ว
นบุคคล

Supercharged 2 การแข่งขันสำหรับบัญชีจริง
กลับไปยังการแข่งขัน
 • 2
  อันดับประเภท กำไร
 • 478
  อันดับประเภท สัดส่วนกำไร
 • 220
  อันดับประเภท ปริมาณการเทรด
 • 1.82
  อัตรากำไรสุทธิต่อขาดทุนสุทธิ
 • 2.49
  102
  กำไร
  41
  ขาดทุน
 • 0.63
  55
  ซื้อ
  88
  ขาย
  • GBPUSD
   57
  • EURUSD
   52
  • USDCAD
   24
  • Other
   10
 • + 9410.68%
  ได้
กำไร
การจัดอันดับ
ชื่อย่อ
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้

รีวิวการเทรด

ยอดรวมการเทรด
143
การเทรดที่สำเร็จ
102 (71%)
การเทรดที่ขาดทุน
41 (29%)
การเทรดที่เปิด
0
การเทรดที่ปิด
143
Pips โดยรวม
2332.5
อัตราการซื้อ/ขาย
55 (38%) / 88 (62%)
สำเร็จโดยเฉลี่ย
38.7 pips
ขาดทุนโดยเฉลี่ย
-39.4 pips
ผลการเทรดโดยเฉลี่ย
16.3 pips
ระยะเวลาเทรดโดยเฉลี่ย
6h 19m 10s
กำไรสูงสุด (Pips)
282
ขาดทุนสูงสุด (Pips)
-164.1
เริ่มแชททางออนไลน์