OctaFX | OctaFX Forex Broker
เปิดบัญชีการเทรด
FiFaForex
Indonesia
อันดับโดยรวม
1

สถิติส่ว
นบุคคล

Supercharged 2 การแข่งขันสำหรับบัญชีจริง
 • 1
  อันดับประเภท กำไร
 • 74
  อันดับประเภท สัดส่วนกำไร
 • 55
  อันดับประเภท ปริมาณการเทรด
 • 3.49
  อัตรากำไรสุทธิต่อขาดทุนสุทธิ
 • 3.32
  63
  กำไร
  19
  ขาดทุน
 • 0.79
  37
  ซื้อ
  47
  ขาย
  • GBPUSD
   35
  • EURUSD
   28
  • USDCAD
   21
 • + 5849.54%
  ได้
กำไร
การจัดอันดับ
ชื่อย่อ
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้

รีวิวการเทรด

ยอดรวมการเทรด
84
การเทรดที่สำเร็จ
63 (77%)
การเทรดที่ขาดทุน
19 (23%)
การเทรดที่เปิด
2
การเทรดที่ปิด
82
Pips โดยรวม
1519.6
อัตราการซื้อ/ขาย
37 (44%) / 47 (56%)
สำเร็จโดยเฉลี่ย
31.2 pips
ขาดทุนโดยเฉลี่ย
-21.1 pips
ผลการเทรดโดยเฉลี่ย
18.1 pips
ระยะเวลาเทรดโดยเฉลี่ย
12h 17m 26s
กำไรสูงสุด (Pips)
105
ขาดทุนสูงสุด (Pips)
-66.9
Start livechat