OctaFX | OctaFX Forex Broker
เข้าสู่ระบบ
เปิดบัญชี
FiFaForex
Indonesia
อันดับโดยรวม
2
กลับไปยังการแข่งขัน

สถิติส่ว
นบุคคล

Supercharged 2 การแข่งขันสำหรับบัญชีจริง
กลับไปยังการแข่งขัน
 • 20
  อันดับประเภท กำไร
 • 178
  อันดับประเภท สัดส่วนกำไร
 • 38
  อันดับประเภท ปริมาณการเทรด
 • 4781
  อัตรากำไรสุทธิต่อขาดทุนสุทธิ
 • 23.5
  94
  กำไร
  4
  ขาดทุน
 • 0.72
  41
  ซื้อ
  57
  ขาย
  • EURUSD
   28
  • USDJPY
   17
  • EURJPY
   14
  • Other
   39
 • + 1134.71%
  ได้
กำไร
การจัดอันดับ
ชื่อย่อ
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้

รีวิวการเทรด

ยอดรวมการเทรด
98
การเทรดที่สำเร็จ
94 (96%)
การเทรดที่ขาดทุน
4 (4%)
การเทรดที่เปิด
3
การเทรดที่ปิด
95
Pips โดยรวม
1761.8
อัตราการซื้อ/ขาย
41 (42%) / 57 (58%)
สำเร็จโดยเฉลี่ย
18.9 pips
ขาดทุนโดยเฉลี่ย
-0.1 pips
ผลการเทรดโดยเฉลี่ย
18.0 pips
ระยะเวลาเทรดโดยเฉลี่ย
9h 24m 15s
กำไรสูงสุด (Pips)
78.6
ขาดทุนสูงสุด (Pips)
-0.3
Start livechat