OctaFX | OctaFX Forex Broker
เข้าสู่ระบบ
เปิดบัญชี
FiFaForex
Indonesia
 • 1892
 • 65.7
อันดับโดยรวม
13
กลับไปยังการแข่งขัน

สถิติส่ว
นบุคคล

Supercharged 2 การแข่งขันสำหรับบัญชีจริง
กลับไปยังการแข่งขัน
 • 405
  อันดับประเภท กำไร
 • 844
  อันดับประเภท สัดส่วนกำไร
 • 141
  อันดับประเภท ปริมาณการเทรด
 • 0.67
  อัตรากำไรสุทธิต่อขาดทุนสุทธิ
 • 1.5
  12
  กำไร
  8
  ขาดทุน
 • 0.33
  5
  ซื้อ
  15
  ขาย
  • EURUSD
   6
  • AUDUSD
   5
  • GBPUSD
   5
  • USDCAD
   4
 • + 12.07%
  ได้
กำไร
การจัดอันดับ
ชื่อย่อ
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้

รีวิวการเทรด

ยอดรวมการเทรด
20
การเทรดที่สำเร็จ
12 (60%)
การเทรดที่ขาดทุน
8 (40%)
การเทรดที่เปิด
2
การเทรดที่ปิด
18
Pips โดยรวม
135.9
อัตราการซื้อ/ขาย
5 (25%) / 15 (75%)
สำเร็จโดยเฉลี่ย
54.5 pips
ขาดทุนโดยเฉลี่ย
-51.5 pips
ผลการเทรดโดยเฉลี่ย
6.8 pips
ระยะเวลาเทรดโดยเฉลี่ย
0h 40m 01s
กำไรสูงสุด (Pips)
109.1
ขาดทุนสูงสุด (Pips)
-164.1
เริ่มแชททางออนไลน์