OctaFX | OctaFX Forex Broker
เข้าสู่ระบบ
เปิดบัญชี
FiFaForex
Indonesia
 • 1892
 • 26.4
อันดับโดยรวม
2
กลับไปยังการแข่งขัน

สถิติส่ว
นบุคคล

Supercharged 2 การแข่งขันสำหรับบัญชีจริง
กลับไปยังการแข่งขัน
 • 3
  อันดับประเภท กำไร
 • 89
  อันดับประเภท สัดส่วนกำไร
 • 68
  อันดับประเภท ปริมาณการเทรด
 • 64
  อัตรากำไรสุทธิต่อขาดทุนสุทธิ
 • 16.5
  33
  กำไร
  2
  ขาดทุน
 • 1.11
  20
  ซื้อ
  18
  ขาย
  • GBPUSD
   19
  • EURUSD
   15
  • USDCAD
   4
 • + 2668.59%
  ได้
อัตราการเติบโต
การจัดอันดับ
ชื่อย่อ
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้

รีวิวการเทรด

ยอดรวมการเทรด
38
การเทรดที่สำเร็จ
33 (94%)
การเทรดที่ขาดทุน
2 (6%)
การเทรดที่เปิด
3
การเทรดที่ปิด
35
Pips โดยรวม
775.2
อัตราการซื้อ/ขาย
20 (53%) / 18 (47%)
สำเร็จโดยเฉลี่ย
23.8 pips
ขาดทุนโดยเฉลี่ย
-2.1 pips
ผลการเทรดโดยเฉลี่ย
20.4 pips
ระยะเวลาเทรดโดยเฉลี่ย
4h 49m 38s
กำไรสูงสุด (Pips)
105
ขาดทุนสูงสุด (Pips)
-9.5
เริ่มแชททางออนไลน์