OctaFX | OctaFX Forex Broker
เข้าสู่ระบบ
เปิดบัญชี
FENTAYA
Indonesia
 • 15
 • 9.7
 • 1240
อันดับโดยรวม
225
กลับไปยังการแข่งขัน

สถิติส่ว
นบุคคล

Supercharged 2 การแข่งขันสำหรับบัญชีจริง
กลับไปยังการแข่งขัน
 • 455
  อันดับประเภท กำไร
 • 349
  อันดับประเภท สัดส่วนกำไร
 • 6
  อันดับประเภท ปริมาณการเทรด
 • 0.7
  อัตรากำไรสุทธิต่อขาดทุนสุทธิ
 • 1.56
  25
  กำไร
  16
  ขาดทุน
 • 1
  22
  ซื้อ
  22
  ขาย
  • EURUSD
   10
  • USDCAD
   8
  • AUDJPY
   5
  • Other
   21
 • -94.17%
  ได้
อัตราการเติบโต
การจัดอันดับ
ชื่อย่อ
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้

รีวิวการเทรด

ยอดรวมการเทรด
44
การเทรดที่สำเร็จ
25 (61%)
การเทรดที่ขาดทุน
16 (39%)
การเทรดที่เปิด
3
การเทรดที่ปิด
41
Pips โดยรวม
-23.6
อัตราการซื้อ/ขาย
22 (50%) / 22 (50%)
สำเร็จโดยเฉลี่ย
17.3 pips
ขาดทุนโดยเฉลี่ย
-24.1 pips
ผลการเทรดโดยเฉลี่ย
-0.5 pips
ระยะเวลาเทรดโดยเฉลี่ย
13h 58m 27s
กำไรสูงสุด (Pips)
70.3
ขาดทุนสูงสุด (Pips)
-67
เริ่มแชททางออนไลน์