OctaFX | OctaFX Forex Broker
เข้าสู่ระบบ
เปิดบัญชี
Ence
Indonesia
 • EURUSD 229
อันดับโดยรวม
457
กลับไปยังการแข่งขัน

สถิติส่ว
นบุคคล

Supercharged 2 การแข่งขันสำหรับบัญชีจริง
กลับไปยังการแข่งขัน
 • 1127
  อันดับประเภท กำไร
 • 501
  อันดับประเภท สัดส่วนกำไร
 • 23
  อันดับประเภท ปริมาณการเทรด
 • 0.73
  อัตรากำไรสุทธิต่อขาดทุนสุทธิ
 • 2.83
  136
  กำไร
  48
  ขาดทุน
 • 0.5
  62
  ซื้อ
  125
  ขาย
  • EURUSD
   178
  • NZDCAD
   3
  • USDJPY
   3
  • Other
   3
 • -266.03%
  ได้
กำไร
การจัดอันดับ
ชื่อย่อ
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้

รีวิวการเทรด

ยอดรวมการเทรด
187
การเทรดที่สำเร็จ
136 (74%)
การเทรดที่ขาดทุน
48 (26%)
การเทรดที่เปิด
0
การเทรดที่ปิด
187
Pips โดยรวม
-122.8
อัตราการซื้อ/ขาย
62 (33%) / 125 (67%)
สำเร็จโดยเฉลี่ย
4.8 pips
ขาดทุนโดยเฉลี่ย
-15.1 pips
ผลการเทรดโดยเฉลี่ย
-0.7 pips
ระยะเวลาเทรดโดยเฉลี่ย
1h 55m 25s
กำไรสูงสุด (Pips)
32.3
ขาดทุนสูงสุด (Pips)
-65.3
เริ่มแชททางออนไลน์