OctaFX | OctaFX Forex Broker
เปิดบัญชีการเทรด
Easyd3(2)
India
อันดับโดยรวม
24190

สถิติส่ว
นบุคคล

Supercharged 2 การแข่งขันสำหรับบัญชีจริง
 • 12844
  อันดับประเภท กำไร
 • 24837
  อันดับประเภท สัดส่วนกำไร
 • 23086
  อันดับประเภท ปริมาณการเทรด
 • 0.24
  อัตรากำไรสุทธิต่อขาดทุนสุทธิ
 • 0.8
  4
  กำไร
  5
  ขาดทุน
 • 3.5
  7
  ซื้อ
  2
  ขาย
  • EURUSD
   5
  • AUDJPY
   1
  • EURAUD
   1
  • Other
   2
 • -99.81%
  ได้
กำไร
การจัดอันดับ
ชื่อย่อ
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้

รีวิวการเทรด

ยอดรวมการเทรด
9
การเทรดที่สำเร็จ
4 (44%)
การเทรดที่ขาดทุน
5 (56%)
การเทรดที่เปิด
0
การเทรดที่ปิด
9
Pips โดยรวม
-13
อัตราการซื้อ/ขาย
7 (78%) / 2 (22%)
สำเร็จโดยเฉลี่ย
45.0 pips
ขาดทุนโดยเฉลี่ย
-38.6 pips
ผลการเทรดโดยเฉลี่ย
-1.4 pips
ระยะเวลาเทรดโดยเฉลี่ย
20h 21m 41s
กำไรสูงสุด (Pips)
66.5
ขาดทุนสูงสุด (Pips)
-78.1
Start livechat