OctaFX | OctaFX Forex Broker
เข้าสู่ระบบ
เปิดบัญชี
Drg
Indonesia
อันดับโดยรวม
38
กลับไปยังการแข่งขัน

สถิติส่ว
นบุคคล

Supercharged 2 การแข่งขันสำหรับบัญชีจริง
กลับไปยังการแข่งขัน
 • 57
  อันดับประเภท กำไร
 • 277
  อันดับประเภท สัดส่วนกำไร
 • 208
  อันดับประเภท ปริมาณการเทรด
 • 1.27
  อัตรากำไรสุทธิต่อขาดทุนสุทธิ
 • 0.74
  14
  กำไร
  19
  ขาดทุน
 • 2
  22
  ซื้อ
  11
  ขาย
  • GBPJPY
   33
 • + 190.17%
  ได้
กำไร
การจัดอันดับ
ชื่อย่อ
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้

รีวิวการเทรด

ยอดรวมการเทรด
33
การเทรดที่สำเร็จ
14 (42%)
การเทรดที่ขาดทุน
19 (58%)
การเทรดที่เปิด
0
การเทรดที่ปิด
33
Pips โดยรวม
166.7
อัตราการซื้อ/ขาย
22 (67%) / 11 (33%)
สำเร็จโดยเฉลี่ย
54.7 pips
ขาดทุนโดยเฉลี่ย
-31.6 pips
ผลการเทรดโดยเฉลี่ย
5.1 pips
ระยะเวลาเทรดโดยเฉลี่ย
6h 09m 03s
กำไรสูงสุด (Pips)
263.7
ขาดทุนสูงสุด (Pips)
-73.2
เริ่มแชททางออนไลน์