OctaFX | OctaFX Forex Broker
เข้าสู่ระบบ
เปิดบัญชี
Drg
Indonesia
อันดับโดยรวม
266
กลับไปยังการแข่งขัน

สถิติส่ว
นบุคคล

Supercharged 2 การแข่งขันสำหรับบัญชีจริง
กลับไปยังการแข่งขัน
 • 255
  อันดับประเภท กำไร
 • 1937
  อันดับประเภท สัดส่วนกำไร
 • 1866
  อันดับประเภท ปริมาณการเทรด
 • 1.21
  อัตรากำไรสุทธิต่อขาดทุนสุทธิ
 • 0.78
  29
  กำไร
  37
  ขาดทุน
 • 2.78
  50
  ซื้อ
  18
  ขาย
  • GBPJPY
   65
  • USDJPY
   3
 • + 461.71%
  ได้
กำไร
การจัดอันดับ
ชื่อย่อ
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้

รีวิวการเทรด

ยอดรวมการเทรด
68
การเทรดที่สำเร็จ
29 (44%)
การเทรดที่ขาดทุน
37 (56%)
การเทรดที่เปิด
0
การเทรดที่ปิด
68
Pips โดยรวม
20.4
อัตราการซื้อ/ขาย
50 (74%) / 18 (26%)
สำเร็จโดยเฉลี่ย
36.9 pips
ขาดทุนโดยเฉลี่ย
-26.9 pips
ผลการเทรดโดยเฉลี่ย
0.3 pips
ระยะเวลาเทรดโดยเฉลี่ย
6h 29m 32s
กำไรสูงสุด (Pips)
263.7
ขาดทุนสูงสุด (Pips)
-73.2
Start livechat