OctaFX | OctaFX Forex Broker
เข้าสู่ระบบ
เปิดบัญชี
Drg
Indonesia
อันดับโดยรวม
34
กลับไปยังการแข่งขัน

สถิติส่ว
นบุคคล

Supercharged 2 การแข่งขันสำหรับบัญชีจริง
กลับไปยังการแข่งขัน
 • 13
  อันดับประเภท กำไร
 • 211
  อันดับประเภท สัดส่วนกำไร
 • 105
  อันดับประเภท ปริมาณการเทรด
 • 1.4
  อัตรากำไรสุทธิต่อขาดทุนสุทธิ
 • 1.83
  11
  กำไร
  6
  ขาดทุน
 • 0.55
  6
  ซื้อ
  11
  ขาย
  • GBPJPY
   17
 • + 268.22%
  ได้
กำไร
การจัดอันดับ
ชื่อย่อ
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้

รีวิวการเทรด

ยอดรวมการเทรด
17
การเทรดที่สำเร็จ
11 (65%)
การเทรดที่ขาดทุน
6 (35%)
การเทรดที่เปิด
0
การเทรดที่ปิด
17
Pips โดยรวม
353.9
อัตราการซื้อ/ขาย
6 (35%) / 11 (65%)
สำเร็จโดยเฉลี่ย
56.2 pips
ขาดทุนโดยเฉลี่ย
-44.1 pips
ผลการเทรดโดยเฉลี่ย
20.8 pips
ระยะเวลาเทรดโดยเฉลี่ย
5h 00m 01s
กำไรสูงสุด (Pips)
199.6
ขาดทุนสูงสุด (Pips)
-73.2
เริ่มแชททางออนไลน์