OctaFX | OctaFX Forex Broker
เข้าสู่ระบบ
เปิดบัญชี
Dramio
South Africa
 • 12
 • 12.3
อันดับโดยรวม
766
กลับไปยังการแข่งขัน

สถิติส่ว
นบุคคล

Supercharged 2 การแข่งขันสำหรับบัญชีจริง
กลับไปยังการแข่งขัน
 • 7
  อันดับประเภท กำไร
 • 999
  อันดับประเภท สัดส่วนกำไร
 • 1496
  อันดับประเภท ปริมาณการเทรด
 • 0.5
  อัตรากำไรสุทธิต่อขาดทุนสุทธิ
 • 1
  9
  กำไร
  9
  ขาดทุน
 • 0.38
  5
  ซื้อ
  13
  ขาย
  • AUDCAD
   2
  • AUDUSD
   2
  • EURAUD
   2
  • Other
   12
 • + 1140.36%
  ได้
กำไร
การจัดอันดับ
ชื่อย่อ
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้

รีวิวการเทรด

ยอดรวมการเทรด
18
การเทรดที่สำเร็จ
9 (50%)
การเทรดที่ขาดทุน
9 (50%)
การเทรดที่เปิด
0
การเทรดที่ปิด
18
Pips โดยรวม
-511.3
อัตราการซื้อ/ขาย
5 (28%) / 13 (72%)
สำเร็จโดยเฉลี่ย
41.5 pips
ขาดทุนโดยเฉลี่ย
-98.3 pips
ผลการเทรดโดยเฉลี่ย
-28.4 pips
ระยะเวลาเทรดโดยเฉลี่ย
15h 45m 16s
กำไรสูงสุด (Pips)
111.1
ขาดทุนสูงสุด (Pips)
-191.3
เริ่มแชททางออนไลน์