OctaFX | OctaFX Forex Broker
  เข้าสู่ระบบ
   เปิดบัญชี
   Dramio
   South Africa
   อันดับโดยรวม
   1255
   กลับไปยังการแข่งขัน

   สถิติส่ว
   นบุคคล

   Supercharged 2 การแข่งขันสำหรับบัญชีจริง
   กลับไปยังการแข่งขัน
   • 51
    อันดับประเภท กำไร
   • 1631
    อันดับประเภท สัดส่วนกำไร
   • 8931
    อันดับประเภท ปริมาณการเทรด
   • 1.5
    อัตรากำไรสุทธิต่อขาดทุนสุทธิ
   • 1.67
    170
    กำไร
    102
    ขาดทุน
   • 0.52
    93
    ซื้อ
    179
    ขาย
    • EURUSD
     30
    • USDJPY
     23
    • AUDUSD
     21
    • Other
     198
   • + 2077.93%
    ได้
   กำไร
   การจัดอันดับ
   ชื่อย่อ
   ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
   ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
   ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้

   รีวิวการเทรด

   ยอดรวมการเทรด
   272
   การเทรดที่สำเร็จ
   170 (63%)
   การเทรดที่ขาดทุน
   102 (38%)
   การเทรดที่เปิด
   5
   การเทรดที่ปิด
   267
   Pips โดยรวม
   4001.2
   อัตราการซื้อ/ขาย
   93 (34%) / 179 (66%)
   สำเร็จโดยเฉลี่ย
   55.7 pips
   ขาดทุนโดยเฉลี่ย
   -53.5 pips
   ผลการเทรดโดยเฉลี่ย
   14.7 pips
   ระยะเวลาเทรดโดยเฉลี่ย
   2h 40m 49s
   กำไรสูงสุด (Pips)
   188.1
   ขาดทุนสูงสุด (Pips)
   -191.3
   Start livechat