OctaFX | OctaFX Forex Broker
เข้าสู่ระบบ
เปิดบัญชี
Dramio
South Africa
 • 19
 • 12.3
อันดับโดยรวม
1128
กลับไปยังการแข่งขัน

สถิติส่ว
นบุคคล

Supercharged 2 การแข่งขันสำหรับบัญชีจริง
กลับไปยังการแข่งขัน
 • 31
  อันดับประเภท กำไร
 • 1072
  อันดับประเภท สัดส่วนกำไร
 • 4325
  อันดับประเภท ปริมาณการเทรด
 • 1.01
  อัตรากำไรสุทธิต่อขาดทุนสุทธิ
 • 1.14
  25
  กำไร
  22
  ขาดทุน
 • 0.24
  9
  ซื้อ
  38
  ขาย
  • EURAUD
   6
  • NZDCAD
   5
  • AUDCAD
   3
  • Other
   33
 • + 1159.26%
  ได้
กำไร
การจัดอันดับ
ชื่อย่อ
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้

รีวิวการเทรด

ยอดรวมการเทรด
47
การเทรดที่สำเร็จ
25 (53%)
การเทรดที่ขาดทุน
22 (47%)
การเทรดที่เปิด
3
การเทรดที่ปิด
44
Pips โดยรวม
331
อัตราการซื้อ/ขาย
9 (19%) / 38 (81%)
สำเร็จโดยเฉลี่ย
69.0 pips
ขาดทุนโดยเฉลี่ย
-63.4 pips
ผลการเทรดโดยเฉลี่ย
7.0 pips
ระยะเวลาเทรดโดยเฉลี่ย
4h 14m 15s
กำไรสูงสุด (Pips)
188.1
ขาดทุนสูงสุด (Pips)
-191.3
เริ่มแชททางออนไลน์