OctaFX | OctaFX Forex Broker
เข้าสู่ระบบ
เปิดบัญชี
Dramio
South Africa
อันดับโดยรวม
926
กลับไปยังการแข่งขัน

สถิติส่ว
นบุคคล

Supercharged 2 การแข่งขันสำหรับบัญชีจริง
กลับไปยังการแข่งขัน
 • 32
  อันดับประเภท กำไร
 • 703
  อันดับประเภท สัดส่วนกำไร
 • 5793
  อันดับประเภท ปริมาณการเทรด
 • 2.57
  อัตรากำไรสุทธิต่อขาดทุนสุทธิ
 • 2.62
  136
  กำไร
  52
  ขาดทุน
 • 0.5
  63
  ซื้อ
  125
  ขาย
  • EURUSD
   21
  • AUDUSD
   21
  • USDJPY
   13
  • Other
   133
 • + 2349.1%
  ได้
กำไร
การจัดอันดับ
ชื่อย่อ
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้

รีวิวการเทรด

ยอดรวมการเทรด
188
การเทรดที่สำเร็จ
136 (72%)
การเทรดที่ขาดทุน
52 (28%)
การเทรดที่เปิด
10
การเทรดที่ปิด
178
Pips โดยรวม
3096.7
อัตราการซื้อ/ขาย
63 (34%) / 125 (66%)
สำเร็จโดยเฉลี่ย
49.9 pips
ขาดทุนโดยเฉลี่ย
-51.6 pips
ผลการเทรดโดยเฉลี่ย
16.5 pips
ระยะเวลาเทรดโดยเฉลี่ย
15h 31m 46s
กำไรสูงสุด (Pips)
188.1
ขาดทุนสูงสุด (Pips)
-191.3
Start livechat