OctaFX | OctaFX Forex Broker
เข้าสู่ระบบ
เปิดบัญชี
Dramio
South Africa
 • 12
 • 12.3
อันดับโดยรวม
766
กลับไปยังการแข่งขัน

สถิติส่ว
นบุคคล

Supercharged 2 การแข่งขันสำหรับบัญชีจริง
กลับไปยังการแข่งขัน
 • 656
  อันดับประเภท กำไร
 • 703
  อันดับประเภท สัดส่วนกำไร
 • 922
  อันดับประเภท ปริมาณการเทรด
 • 0.47
  อัตรากำไรสุทธิต่อขาดทุนสุทธิ
 • 1
  9
  กำไร
  9
  ขาดทุน
 • 0.38
  5
  ซื้อ
  13
  ขาย
  • AUDCAD
   2
  • AUDUSD
   2
  • EURAUD
   2
  • Other
   12
 • -84.78%
  ได้
กำไร
การจัดอันดับ
ชื่อย่อ
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้

รีวิวการเทรด

ยอดรวมการเทรด
18
การเทรดที่สำเร็จ
9 (50%)
การเทรดที่ขาดทุน
9 (50%)
การเทรดที่เปิด
0
การเทรดที่ปิด
18
Pips โดยรวม
-526.7
อัตราการซื้อ/ขาย
5 (28%) / 13 (72%)
สำเร็จโดยเฉลี่ย
35.4 pips
ขาดทุนโดยเฉลี่ย
-93.9 pips
ผลการเทรดโดยเฉลี่ย
-29.3 pips
ระยะเวลาเทรดโดยเฉลี่ย
7h 39m 45s
กำไรสูงสุด (Pips)
111.1
ขาดทุนสูงสุด (Pips)
-173.7
เริ่มแชททางออนไลน์