OctaFX | OctaFX Forex Broker
เข้าสู่ระบบ
เปิดบัญชี
DaniAli
Pakistan
 • 12
 • 2.6
อันดับโดยรวม
240
กลับไปยังการแข่งขัน

สถิติส่ว
นบุคคล

Supercharged 2 การแข่งขันสำหรับบัญชีจริง
กลับไปยังการแข่งขัน
 • 28
  อันดับประเภท กำไร
 • 24
  อันดับประเภท สัดส่วนกำไร
 • 1007
  อันดับประเภท ปริมาณการเทรด
 • อัตรากำไรสุทธิต่อขาดทุนสุทธิ
 • 1
  กำไร
  0
  ขาดทุน
 • 0
  0
  ซื้อ
  1
  ขาย
  • USDCHF
   1
 • + 259.04%
  ได้
กำไร
การจัดอันดับ
ชื่อย่อ
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้

รีวิวการเทรด

ยอดรวมการเทรด
1
การเทรดที่สำเร็จ
1 (100%)
การเทรดที่ขาดทุน
0 (0%)
การเทรดที่เปิด
0
การเทรดที่ปิด
1
Pips โดยรวม
1.6
อัตราการซื้อ/ขาย
0 (0%) / 1 (100%)
สำเร็จโดยเฉลี่ย
1.6 pips
ขาดทุนโดยเฉลี่ย
0.0 pips
ผลการเทรดโดยเฉลี่ย
1.6 pips
ระยะเวลาเทรดโดยเฉลี่ย
10h 23m 25s
กำไรสูงสุด (Pips)
1.6
ขาดทุนสูงสุด (Pips)
-
เริ่มแชททางออนไลน์