OctaFX | OctaFX Forex Broker
เข้าสู่ระบบ
เปิดบัญชี
Cbas11(3)
Indonesia
 • 10.5
อันดับโดยรวม
390
กลับไปยังการแข่งขัน

สถิติส่ว
นบุคคล

Supercharged 2 การแข่งขันสำหรับบัญชีจริง
กลับไปยังการแข่งขัน
 • 9
  อันดับประเภท กำไร
 • 607
  อันดับประเภท สัดส่วนกำไร
 • 470
  อันดับประเภท ปริมาณการเทรด
 • 0.02
  อัตรากำไรสุทธิต่อขาดทุนสุทธิ
 • 0.13
  1
  กำไร
  8
  ขาดทุน
 • 1.25
  5
  ซื้อ
  4
  ขาย
  • GBPUSD
   9
 • + 1047.82%
  ได้
อัตราการเติบโต
การจัดอันดับ
ชื่อย่อ
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้

รีวิวการเทรด

ยอดรวมการเทรด
9
การเทรดที่สำเร็จ
1 (11%)
การเทรดที่ขาดทุน
8 (89%)
การเทรดที่เปิด
0
การเทรดที่ปิด
9
Pips โดยรวม
-116.9
อัตราการซื้อ/ขาย
5 (56%) / 4 (44%)
สำเร็จโดยเฉลี่ย
3.4 pips
ขาดทุนโดยเฉลี่ย
-15.0 pips
ผลการเทรดโดยเฉลี่ย
-13.0 pips
ระยะเวลาเทรดโดยเฉลี่ย
1h 18m 46s
กำไรสูงสุด (Pips)
3.4
ขาดทุนสูงสุด (Pips)
-23.5
เริ่มแชททางออนไลน์