OctaFX | OctaFX Forex Broker
เข้าสู่ระบบ
เปิดบัญชี
Bull_200018
Indonesia
 • 14.1
 • 534.8
อันดับโดยรวม
23
กลับไปยังการแข่งขัน

สถิติส่ว
นบุคคล

Supercharged 2 การแข่งขันสำหรับบัญชีจริง
กลับไปยังการแข่งขัน
 • 194
  อันดับประเภท กำไร
 • 152
  อันดับประเภท สัดส่วนกำไร
 • 415
  อันดับประเภท ปริมาณการเทรด
 • 2.56
  อัตรากำไรสุทธิต่อขาดทุนสุทธิ
 • 2
  2
  กำไร
  1
  ขาดทุน
 • 0.5
  1
  ซื้อ
  2
  ขาย
  • EURUSD
   3
 • + 28.59%
  ได้
กำไร
การจัดอันดับ
ชื่อย่อ
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้

รีวิวการเทรด

ยอดรวมการเทรด
3
การเทรดที่สำเร็จ
2 (67%)
การเทรดที่ขาดทุน
1 (33%)
การเทรดที่เปิด
0
การเทรดที่ปิด
3
Pips โดยรวม
51.3
อัตราการซื้อ/ขาย
1 (33%) / 2 (67%)
สำเร็จโดยเฉลี่ย
42.1 pips
ขาดทุนโดยเฉลี่ย
-32.9 pips
ผลการเทรดโดยเฉลี่ย
17.1 pips
ระยะเวลาเทรดโดยเฉลี่ย
3h 00m 08s
กำไรสูงสุด (Pips)
67.2
ขาดทุนสูงสุด (Pips)
-32.9
เริ่มแชททางออนไลน์