OctaFX | OctaFX Forex Broker
เข้าสู่ระบบ
เปิดบัญชี
Arahman(3)
Indonesia
 • 824.5
 • 12.6
อันดับโดยรวม
411
กลับไปยังการแข่งขัน

สถิติส่ว
นบุคคล

Supercharged 2 การแข่งขันสำหรับบัญชีจริง
กลับไปยังการแข่งขัน
 • 19
  อันดับประเภท กำไร
 • 547
  อันดับประเภท สัดส่วนกำไร
 • 725
  อันดับประเภท ปริมาณการเทรด
 • 0.71
  อัตรากำไรสุทธิต่อขาดทุนสุทธิ
 • 7.21
  101
  กำไร
  14
  ขาดทุน
 • 0.64
  45
  ซื้อ
  70
  ขาย
  • GBPUSD
   65
  • USDJPY
   50
 • + 287.32%
  ได้
กำไร
การจัดอันดับ
ชื่อย่อ
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้

รีวิวการเทรด

ยอดรวมการเทรด
115
การเทรดที่สำเร็จ
101 (88%)
การเทรดที่ขาดทุน
14 (12%)
การเทรดที่เปิด
0
การเทรดที่ปิด
115
Pips โดยรวม
-469.9
อัตราการซื้อ/ขาย
45 (39%) / 70 (61%)
สำเร็จโดยเฉลี่ย
11.5 pips
ขาดทุนโดยเฉลี่ย
-116.3 pips
ผลการเทรดโดยเฉลี่ย
-4.1 pips
ระยะเวลาเทรดโดยเฉลี่ย
17h 27m 57s
กำไรสูงสุด (Pips)
63
ขาดทุนสูงสุด (Pips)
-323
เริ่มแชททางออนไลน์