OctaFX | OctaFX Forex Broker
เปิดบัญชีการเทรด
Arahman(3)
Indonesia
อันดับโดยรวม
4203

สถิติส่ว
นบุคคล

Supercharged 2 การแข่งขันสำหรับบัญชีจริง
 • 1063
  อันดับประเภท กำไร
 • 12293
  อันดับประเภท สัดส่วนกำไร
 • 12017
  อันดับประเภท ปริมาณการเทรด
 • 0.65
  อัตรากำไรสุทธิต่อขาดทุนสุทธิ
 • 13
  442
  กำไร
  34
  ขาดทุน
 • 1.08
  248
  ซื้อ
  230
  ขาย
  • GBPUSD
   147
  • USDJPY
   122
  • EURUSD
   83
  • Other
   126
 • + 166.67%
  ได้
กำไร
การจัดอันดับ
ชื่อย่อ
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้

รีวิวการเทรด

ยอดรวมการเทรด
478
การเทรดที่สำเร็จ
442 (93%)
การเทรดที่ขาดทุน
34 (7%)
การเทรดที่เปิด
0
การเทรดที่ปิด
478
Pips โดยรวม
-1505.4
อัตราการซื้อ/ขาย
248 (52%) / 230 (48%)
สำเร็จโดยเฉลี่ย
7.2 pips
ขาดทุนโดยเฉลี่ย
-130.0 pips
ผลการเทรดโดยเฉลี่ย
-3.1 pips
ระยะเวลาเทรดโดยเฉลี่ย
17h 00m 49s
กำไรสูงสุด (Pips)
63
ขาดทุนสูงสุด (Pips)
-475.1
Start livechat