OctaFX | OctaFX Forex Broker
เข้าสู่ระบบ
เปิดบัญชี
AMG
Indonesia
อันดับโดยรวม
79
กลับไปยังการแข่งขัน

สถิติส่ว
นบุคคล

Supercharged 2 การแข่งขันสำหรับบัญชีจริง
กลับไปยังการแข่งขัน
 • 348
  อันดับประเภท กำไร
 • 35
  อันดับประเภท สัดส่วนกำไร
 • 181
  อันดับประเภท ปริมาณการเทรด
 • อัตรากำไรสุทธิต่อขาดทุนสุทธิ
 • 38
  กำไร
  0
  ขาดทุน
 • 0.33
  10
  ซื้อ
  30
  ขาย
  • EURUSD
   40
 • -21.23%
  ได้
อัตราการเติบโต
การจัดอันดับ
ชื่อย่อ
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้
ไม่มีข้อมูลสำหรับมุมมองนี้

รีวิวการเทรด

ยอดรวมการเทรด
40
การเทรดที่สำเร็จ
38 (100%)
การเทรดที่ขาดทุน
0 (0%)
การเทรดที่เปิด
2
การเทรดที่ปิด
38
Pips โดยรวม
48.2
อัตราการซื้อ/ขาย
10 (25%) / 30 (75%)
สำเร็จโดยเฉลี่ย
1.3 pips
ขาดทุนโดยเฉลี่ย
0.0 pips
ผลการเทรดโดยเฉลี่ย
1.2 pips
ระยะเวลาเทรดโดยเฉลี่ย
0h 28m 56s
กำไรสูงสุด (Pips)
2.6
ขาดทุนสูงสุด (Pips)
-
เริ่มแชททางออนไลน์