OctaFX | OctaFX Forex Broker
เข้าสู่ระบบ
เปิดบัญชี

ตารางเวลาซื้อขายของ OctaFX จะมีการเปลี่ยนแปลงในวันประธานาธิบดีของสหรัฐฯ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2018

OctaFX ขอแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาซื้อขายสำหรับตราสารบางส่วนในวันประธานาธิบดีของสหรัฐฯ ที่ 19 กุมภาพันธ์ โปรดพิจารณาถึงกำหนดการณ์ต่อไปนี้ในขณะที่คุณวางแผนการเทรด
metatrader-changes trading-schedule-changes
อ่านเพิ่มเติม


Start livechat