OctaFX | OctaFX Forex Broker
เข้าสู่ระบบ
เปิดบัญชี

เหตุใดจึงเลือกเรา

สร้างรายได้เพิ่มเติมจากสภาวะในการเทรดของเรา

โบรกเกอร์อื่นๆ
เปิดเทรด | สเปรด
เนื่องจากเรามีสเปรดต่ำที่สุดในอุตสาหกรรม
0.4 pips -$12
2.5 pips -$75
เปิดเทรด | การดำเนินการ (การเปลี่ยนแปลงของราคา)
ซื้อ/ขายตามราคาที่คุณเห็นด้วยการดำเนินการที่เร็วที่สุด
-$0 ไม่ล่าช้า
-$150 ช้า 1 วินาที การเปลี่ยนแปลงสูงสุด 5 pips
การเทรดเปิด 2 คืน | สวอป
ไม่ต้องจ่ายค่าสวอปในคำสั่งที่ถือข้ามคืน
ไม่มีสวอป -$0
-2 pips -$60
ปิดเทรด | สเปรด
ใช่ เรายังมีสเปรดที่ดีที่สุด
0.5 pips -$15
2.7 pips -$81
ปิดเทรด | ส่วนต่างของราคา
97.5% ของคำสั่งที่ดำเนินการโดยไม่มีส่วนต่าง
ไม่มีส่วนต่างของราคา -$0
~5 pips -$150
กำไรของคำสั่ง
30 pips +$900
การถอนเงิน | ค่าคอมมิชชั่นในการถอนเงิน
เราไม่คิดค่าคอมมิชชั่นในการฝากและถอนเงิน
ไม่มีค่าคอมมิชชั่น -$0
-2% -$9.6
กำไรของคุ
โบรกเกอร์อื่นๆ
$873
$374.4

เริ่มสร้างรายได้เพิ่มเติมกับ OctaFX ตอนนี้

เปิดบัญชีการเทรด
กำไรของคุณกับ OctaFX
โบรกเกอร์อื่นๆ
สเปรด
0.4 pips
-$12
2.5 pips
-$75
การดำเนินการ (การเปลี่ยนแปลงของราคา)
ไม่ล่าช้า
-$0
ช้า 1 วินาที การเปลี่ยนแปลงสูงสุด 5 pips
-$150
สวอป
ไม่มีสวอป
-$0
2 pips
-$60
สเปรด
0.5 pips
-$15
2.7 pips
-$81
ส่วนต่างของราคา
ไม่มีส่วนต่างของราคา
-$0
~5 pips
-$150
กำไรของคำสั่ง
30 pips
+$900
30 pips
+$900
การถอนเงิน
ไม่มีค่าคอมมิชชั่น
-$0
2%
-$9.6

เหตุใดจึงเลือกเรา

สร้างรายได้เพิ่มเติมจากสภาวะในการเทรดของเรา

เลื่อนลง
เปิดเทรด
สเปรด
เนื่องจากเรามีสเปรดต่ำที่สุดในอุตสาหกรรม
เปิดเทรด
การดำเนินการ (การเปลี่ยนแปลงของราคา)
ซื้อ/ขายตามราคาที่คุณเห็นด้วยการดำเนินการที่เร็วที่สุด
การเทรดเปิด 2 คืน
สวอป
ไม่ต้องจ่ายค่าสวอปในคำสั่งที่ถือข้ามคืน
ปิดเทรด
สเปรด
ใช่ เรายังมีสเปรดที่ดีที่สุด
ปิดเทรด
ส่วนต่างของราคา
97.5% ของคำสั่งที่ดำเนินการโดยไม่มีส่วนต่าง
กำไรของคำสั่ง
กำไรของคำสั่ง
30 pips +$900
การถอนเงิน
ค่าคอมมิชชั่นในการถอนเงิน
เราไม่คิดค่าคอมมิชชั่นในการฝากและถอนเงิน

เริ่มสร้างรายได้เพิ่มเติมกับ OctaFX ตอนนี้

เปิดบัญชีการเทรด
Start livechat